Šatňové skrinky

        Tak ako väčšina moderných škôl, aj my investujeme nielen do skvalitnenia výchovno – vzdelávacieho procesu, ale aj do zlepšenia prostredia, v ktorom trávime čas spolu so žiakmi. Po niekoľkých mesiacoch  sa mohla splniť ďalšia z požiadaviek žiackeho parlamentu – zabezpečenie šatňových skriniek pre žiakov. Chodby pri triedach zútulnili šatňové skrinky, ktoré žiakom 5. – 9.ročníka slúžia na odkladanie obuvi a oblečenia. Všetky skrinky majú špeciálne zámky. Kľúčikmi od každej z nich disponujú žiaci, ktorí boli informovaní o tom, že  za stratu kľúča sú povinní uhradiť 5 €  a v prípade  úmyselného poškodenia skrinky sú zákonní zástupcovia povinní uhradiť výmenu alebo opravu v plnom rozsahu. Pre prípad potreby je centrálny kľúčik na odomknutie všetkých skriniek u p. riaditeľky.

 

satne