Základná škola
Rázusova č. 2260
022 01 Čadca

Tel. 0414334165 – ZŠ
Tel./Fax 0414334166 - ZŠ

email: skola@zsrazusova.sk

 

IČO: 37812238
DIČ: 2021666097

 

Školská jedáleň:

Tel. : 041/ 433 56 90   
Mob: 0911 506 171

Email: jedalen.zsrazusova@gmail.com

 

Pedagogický kolektív

ucitelia-2009-2010

2008/2009

 

ucitelia-2011-2012

2011/2012

 

ucitelia-2014-2015

2014/2015

 


Stránka 2 z 2