Draci v Klokočove?

drak    V minulosti sa ľudia stretávali s mnohými nevysvetliteľnými javmi a prírodnými úkazmi, ktorých vznik či pôvod si nedokázali vysvetliť. Takto začali vznikať príbehy a legendy, ktoré sa zachovali až do súčasnej doby. Jedným takým zvláštnym výtvorom prírody sú aj kamenné gule, ktoré sa nachádzajú v obci Klokočov. O ich pôvode sa rozprávalo mnoho legiend a práve jedna z nich hovorí, že to boli vajcia drakov, ktorí sa usídlili v tejto lokalite.

     Či tomu niekto ešte v tejto dobe verí alebo nie, sa boli presvedčiť žiaci ZŠ Rázusova spolu sa svojimi projektovými priateľmi z Česka a Poľska. Stretnutím v Klokočove pokračuje projekt pod názvom „Ver či never“ v rámci programu Comenius-Školské partnerstvá, v ktorom sa žiaci oboznamujú s dávno zabudnutými poverami, príbehmi či symbolmi našich predkov. Počas tohto projektového stretnutia žiaci spoločne s vyučujúcimi absolvovali turistické vychádzky s tematickým zameraním na históriu a zaujímavosti  tejto lokality. Navštívili Klokočovské skálie a vyšli aj na najvyšší vrch v okolí, známe turistické miesto - Biely Kríž. Počas cesty si vypočuli príbehy viažuce sa k týmto miestam a zahrali si hry, ktoré vyrobili deti na jednotlivých školách.  Pobyt v klokočovskom Sudoparku si spríjemnili večernou opekačkou a kúpaním v sudoch, ktoré sú miestnou atrakciou.  

    Toto stretnutie sa skončilo, ale projekt Comenius na ZŠ Rázusova pokračuje až do konca šk. roka. Nasledovať budú ďalšie projektové stretnutia, ale aj množstvo aktivít, ktorými vyučujúci spolu so žiakmi naplnia ciele tohto projektu.       

 

A.      Bugalová, ZŠ Rázusova