7. A v akcii

etw     Žiaci 7. A triedy pod vedením vyučujúcich Masárovej a Prengelovej začali pracovať na medzinárodnom projekte  e-Twinning, ktorý je súčasťou projektu Erazmus+. V novembri  sa zapojili do e-Twinningového maratónu, kde upozornili na miesto vo svojom okolí, ktoré by radi zmenili. Témou maratónu bolo: “Miesto, kde sa nám bude

lepšie žiť.“ Pozrite si video:  (deň: piatok)   http://maraton-2013.webnode.cz/ 

 

     Našim novým priateľom z Turecka, ktorí si nás našli cez e-Twinning,  sme poslali prospekty o našom meste, pohľadnicu nášho mesta a magnetky Čadce, ktoré zdobia nástenku ich školy a reprezentujú naše Slovensko. Naši tureckí priatelia nám vyrobili vlastnoručne ebru, ktoré symbolizuje Turecko. Veríme, že v komunikácii v angličtine budeme pokračovať i naďalej.

 

     V januári 2014 sme začali pracovať na projekte s témou: „Stredoeurópske povesti“.   Vybrali sme si príbeh o Jánošíkovi, ktorý patrí medzi najznámejšie postavy našich dejín. Naši žiaci tento príbeh zjednodušili tak, aby ho boli schopní preložiť do anglického jazyka. Príbeh sme poslali našim partnerom do Čiech:  ZŠ v Kroměříži  a v Novom Jičíne, ktoré sa v mesiaci február s ním oboznámia, spracujú ho, vytvoria podľa neho divadlo, zostavia komiks a pod. V mesiaci február zostavia príbeh oni, naši žiaci ho podobným spôsobom spracujú a v mesiaci marec v našom projekte bude pokračovať Rakúsko obdobným spôsobom.  Naši žiaci sa oboznámia s novým počítačovým programom, ktorý im umožní vytvoriť zvukové i  vizuálne nahrávky a zároveň komunikovať so svojimi projektovými kamarátmi v angličtine a nemčine. Po prázdninách by sme v takomto projekte radi pokračovali ďalej s novými projektovými priateľmi.