Zápis do 1. ročníka

Zápis do 1. ročníka - videopozvánka
Deň otvorených dverí - video - nakoľko súčasná pandemická situácia nám neumožnila usporiadať každoročné pravidelné podujatie "Deň otvorených dverí" pripravili sme si pre Vás virtuálnu prehliadku školy pomocou videa.

Zápis bude prebiehať v čase od 6. apríla do 16. apríla 2021 elektronickou formou pomocou aplikácie
"Prihláška do 1. ročníka" na webovom sídle školy. Ak niekto bude mať s touto aplikáciou problém, môže si stiahnuť zápisný lístok , ktorý vypíše a pošle poštou na adresu školy, alebo oskenovaný dokument zašle na mailovú adresu školy: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Prosím rodičov, aby v elektronickom formulári vypísali všetky údaje a všetky položky (aj údaj o nepovinnom predmete, kde zvolíte, či Vaše dieťa bude navštevovať predmet „Náboženská výchova“ alebo predmet „Etická výchova, záujem o ŠKD - školský klub detí, cudzí jazyk, záujem o stravovanie v ŠJ).
V prípade, že nemáte možnosť elektronickej komunikácie, existuje možnosť vyzdvihnúť si tlačivo prihlášky v papierovej podobe v škole, po dohode na tel. č. 0908 422 052. Vyplnenú prihlášku doručíte doporučenou poštou na adresu školy.

Tým, ktorí sa zapíšu elektronicky, škola spätne zašle potvrdzovací mail o doručení vypísanej prihlášky dieťaťa. V prípade, že Vám potvrdenie na mailovú adresu nepríde do 05. mája 2021, kontaktujte nás na mailovej adrese:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Poplatky za zošity s predtlačou sa budú vyberať až po nástupe do školy.


Pri odklade povinnej školskej dochádzky podľa novely Školského zákona zo dňa 01.01.2021 dochádza k zásadným zmenám.

 Ak dieťa po dovŕšení 6 rokov nedosiahne školskú spôsobilosť, bude potrebné požiadať riaditeľa materskej školy o POKRAČOVANIE plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole. Riaditeľ o tom vydá rozhodnutie.

 Potrebný bude:

  • písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
  • písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a
  • a informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Takže odklad povinnej školskej dochádzky nebude už rodič riešiť s riaditeľom základnej školy ako to bolo doteraz, ale s riaditeľom materskej školy.

Odklad povinnej školskej dochádzky odporúčame riešiť ešte pred zápisom dieťaťa do školy, aby základná škola v čase zápisu mala už tieto informácie k dispozícii.

Rodičia dieťaťa, ktoré bude mať odklad povinnej školskej dochádzky a bude ďalší školský rok opäť navštevovať materskú školu, tiež musia vyplniť elektronickú prihlášku a do poznámky na konci elektronickej prihlášky napíšu, že majú vybavený odklad, alebo žiadajú o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa.

 

 Elektronickú prihlášku na zápis si môžete spustiť TU: Prihláška do 1. ročníka
Tlačivá na stiahnutie:
doc 
Zápisný lístok

Čítať celý článok...
 

Dávame do pozornosti

altPortál eAktovka sprístupňuje učebnice v digitálnej forme žiakom a učiteľom základných a stredných škôl. Učebnice sú prístupné bezplatne a pre všetkých, ktorí sa na portáli zaregistrujú . Okrem digitálnych verzií učebníc nájdu žiaci a rodičia na portáli aj ďalšie voľne prístupné učebné materiály a odporúčanú literatúru.

http://www.eaktovka.sk/

Prosíme rodičov, aby dodržiavali značku "Zákaz vjazdu motorovým vozidlám", ktorá sa nachádza pred vstupom do areálu školy. Táto značka tu bola umiestnená kvôli bezpečnosti detí.
Vjazd do areálu majú povolený len zamestnanci školy a rodičia detí so zdravotným znevýhodnením alebo  tých žiakov, ktorí sú po úraze a nie sú schopní samostatne sa pohybovať.