Školská jedáleň

O Z N A M

Zápisný lístok na stiahnutie: pdf Zápisný lístok stravníka - prihláška

 

  Žiadame žiakov, ktorí sa chcú stravovať v školskom roku 2020/2021, aby zápisný lístok na stravovanie, ktorý dostali v júni odovzdali v jedálni v dňoch:

streda 26. 8. 2020  od 7.30 hod. do 15.30 hod.
štvrtok 27. 8. 2020 od 7.30 hod. do 15.30 hod.
piatok 28. 8. 2020 od  7.30 hod. do 15.00 hod.

      V prípade potreby si môžu zápisný lístok vytlačiť v prílohe.

 V prípade informácií volať na číslo: 0911506171

 

 

 

Z DÔVODU ROČNEJ UZÁVIERKY

ODHLASUJEME VŠETKÝCH

STRAVNÍKOV DO 21. 06. 2019 DO 14,00 HOD.

V PRÍPADE PN BUDEME OBEDY VYDÁVAŤ

DO OBEDÁROV.

 

PLATBA   STRAVNÉHO

v ŠJ pri ZŠ  Čadca – Rázusova

na mesiac JÚN 2018

30. 5. 2018               7,00-15,00 hod.

31. 5. 2018                 7,00-15,00 hod.

1.-4.               21dní x 1,01 € = 21,21€+2,-€ réžia=23,21€

5.-9.              21dní x 1,09 € = 22,89€+2,-€ réžia=24,89€

 

 

POZOR!         ZMENA od septembra 2018.

    Od augusta 2018 /platba na september/ prechádza ŠJ pri ZŠ Čadca – Rázusova na bezhotovostné platby.

Platba za stravu:

-         zadaním trvalého príkazu na účet ŠJ

-         /trvalý príkaz obmedzený na čas od augusta do mája/

-         bezhotovostne  cez internetbanking

-         NIE ŠEKOM!!!

Stravné treba uhradiť do 20. dňa v mesiaci, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa platí stravné.

Cena stravného:   MŠ                          28,40€

                                 1. – 4.                    22,20€

                                 5. – 9.                     23,80€

Výška mesačnej platby je stanovená na sumu zodpovedajúcu 20 stravným dňom a príslušnej vekovej skupine stravníka + réžia.

Na začiatku mesiaca neprihlasujeme z preplatku.

Pred uskutočnením prvej platby je potrebné vyžiadať si od vedenia ŠJ varia-

bilný symbol.

Číslo účtu v tvare IBAN: SK59 5600 0000 0077 5644 3006

VARIABILNÉ SYMBOLY NOVÝCH STRAVNÍKOV SI MOŽETE

VYZDVIHNÚŤ DO KONCA JÚNA V ČASE  7,00-14,00, ALEBO

15. – 17. 8. 2018 V ČASE 12,00 – 16,00 V ŠJ RÁZUSOVA.

 

 

Pokyny na odhlasovanie stravy

Odhlásiť alebo prihlásiť na stravovanie je možné:
1 deň vopred od 7,00 hod. do 14,00 hod.

1.manuálne
- zápisom do zošita u pani kuchárky
2. telefonicky
- č.t 4335690, mobil 0911506171
3. elektronicky
- Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
 
Po víkende, na pondelok, môžete odhlásiť v dobe od 6,00 hod. do 6,30 hod.

Za neodobrataú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

ŠJ pri ZŠ Čadca - Rázusova

 


 

POKYNY PRE STRAVNÍKOV - čipová karta

ck  V školskom roku 2012/2013 školská jedáleň prešla na čipový systém evidencie stravníkov. Preto dávame na vedomie rodičom, ktorí majú záujem stravovať svoje dieťa v školskej jedálni informatívne pokyny.

Čítať celý článok...
   

Jedálny lístok a odhlásenie stravy

Výdaj obedov počas školského vyučovania od 11,30 - 14,00 hod.

 

oben1


na stiahnutie pdf jedalny_listok.pdf


obed2

Odhlásenie stravy TU

Mobilný telefón do šklskej jedálne: 0911 506 171

 

 

oben1on line na www.jedalen.ikelp.sk

jlonline

 


 
Viac článkov...


Stránka 1 z 2