Základná škola
Rázusova č. 2260
022 01 Čadca

Tel. 0414334165 – ZŠ
Tel./Fax 0414334166 - ZŠ

email: skola@zsrazusova.sk

 

IČO: 37812238
DIČ: 2021666097

 

Školská jedáleň:

Tel. : 041/ 433 56 90   
Mob: 0911 506 171

Email: jedalen.zsrazusova@gmail.com

Školská jedáleň

Uzávierka v jedálni

Z dôvodu uzávierky

odhlasujeme všetkých stravníkov

do 27. 6. 2022 do 7.00 hod.

Po tomto termíne v prípade
choroby si obed môžete zobrať do
obedára. Vedenie ŠJ