Školský klub detí

MDD

balony

Oslava detí sviatku MDD začala ráno petrými aktivitami v škole a pokračovala aj v popludňajších hodinách. Mesto Čadca  pripravila pre deti bohatý program, ktorého súčasťou bola ukážka zásahov polície a záchranárskeho zboru, rôzne atrakcie a súťaže.