Školský klub detí

Športové aktivity

sport

 

Sedenie v škole sme vystriedali pohybom a zdravotnými cvikmi, zameranými na precvičenie a posilnenie chrbtice a celého tela.