COMENIUS PROJECT - návšteva v Poľsku

07.12.2012 – 14.12.2012

Mgr. Jana Macurová

ZŠ, Rázusova č. 2260, 02201 Čadca


ZŠ Rázusova je od roku 2012 zapojená do projektu Comenius spolu s partnerskými krajinami Poľskom, Českom a Tureckom. Výnimočnosť projektu Comenius sa prejavila už na prvom stretnutí.


ZŠ Rázusova na cestách

V školskom roku 2012-2013 bolo ZŠ na Rázusovej ulici v Čadci, vďaka pani riaditeľke Mgr. Zdenke Maslíkovej, umožnené vycestovanie do poľského mesta Žywiec.

Celá paráda nesie názov Comenius project  - "Believe or not" (verte - neverte), zameraný na povery spojené so šťastím, nešťastím, svadbou a počasím. Do dvojročného projektu sú zapojené krajiny: Poľsko, Slovensko, Turecko a Česko. Projekt úspešne posilňuje spoluprácu škôl na medzinárodnej úrovni, pomáha žiakom v rozvoji jazykovo - komunikačných zručností  najmä v oblasti anglického jazyka, ktorý je zároveň hlavným  komunikačným jazykom projektu.  Rovnako rozvíja výtvarné zručnosti, podporuje tvorivé myslenie. V neposlednom rade žiaci spoznávajú kultúru iných národov a budujú nové priateľské vzťahy s ostatnými žiakmi zapojenými do projektu. Veľká zásluha patrí hlavnej koordinátorke projektu Mgr. Lenke Martiniakovej.

Otváracie stretnutie sa uskutočnilo 7. decembra 2012 v poľskom meste Žywiec. V poobedňajších hodinách dorazil do cieľa náš desaťčlenný tím zložený zo štvorice učiteľov: Mgr. Lenky Martiniakovej, Mgr. Anny Bugalovej, Mgr. Stanislavy Lipkovej a Mgr. Jany Macurovej a zo šestice žiačok - Sandry Durajovej (7.A), Kamily Mojákovej (7.B), Michaely Paškovej (8.A), Kláry Kuljovskej (8.A), Terézie Strýčkovej (8.B), Agáty Piškovej (8.C). Srdečné privítanie sme dostali od pána riaditeľa žywieckeho Gymnázia Jána Pavla II. Miroslawa Staszkiewicza. Jeho dobrosrdečnosť a starostlivosť sme pociťovali počas celého pobytu v Poľsku. Ešte v ten deň boli žiačky ubytované v poľských rodinách, učiteľský tím sa ubytoval v hoteli Maxim. Dievčatá sa nevedeli dočkať rána. Čakala ich horolezecká stena...


8. december 2012

Ráno sme s údivom vstúpili do novej školskej telocvične. Za hádzanárskými bránkami bola vybudovaná horolezecká stena. Takmer všetci si vyskúšali "Elvis efekt" trasúcich nôh a adrenalín spojený s lezením. Strach z výšky prekonali ako niektoré učiteľky, tak i dievčatá, mnohé si výstup na svoj Mount Everest vyskúšali viackrát. Niet vraj lepšieho pocitu ako pevná zem pod nohami.  V tento deň poľské rodiny pripravili skvelý program pre svoje slovenské zverenkyne (bowling, pizza...). Čo so zajtrajškom?


9. december 2012

Treskúca zima všetkých zaskočila. Stepujúc na autobusovej zastávke sme sa zozbierali pod jednou strechou. Autobusový záchranca nás zo Žywca viezol do kráľovského Krakowa, kde sme sa mali stretnúť s českým a tureckým tímom. Jednodňové ubtovanie sme si s nadšením vychutnávali. Old times hotel bol pre nás úžasným prekvapením. Starý nábytok, strešné okná, vstup na kartu. Báli sme sa čo i len pohnúť, aby tá nádhera nezmizla. Neohriali sme sa dlho. Krakow poskytol dostatok čarokrásnych pamiatok pre naše oči. Pod vedením sprievodkyne sme sa dozvedeli o fontáne Miczkiewicza  - ak maturujúci študenti skáču okolo nej na jednej nohe, budú na skúške úspešní. Bazilika Panny Márie sa týčila do výšky. Nasali sme kúzlo každej časti mohutného oltára, kostolných lavíc, vitráží, malieb. Pocítili sme krásu starej Jagiellonian University, navštívili sme Wawel i kaplnku, pred ktorou visel tisícky rokov starý mamutí kel. Vo vysokej veži sme sa dotýkali srdca niekoľkotonového zvonu. Legenda hovorí, že ak sa človek ľavou rukou dotkne zvona a niečo si zaželá, splní sa mu to.  Nedali sme sa zastrašiť ani krutou zimou. Neznámou atrakciou bolo pre nás podzemné historické múzeum mesta Krakow - Rynek Underground. Už pri vchode nás vítal "obraz z pary", bola tam váha, ktorá miesto kíl používala nové jednotky hmotnosti - kamene, pozreli sme si staré múry malých obchodíkov...Prečo písať viac? Možno sa jedného dňa presvedčíte sami. Večer nás čakali vysvietené vianočné trhy...


10.december 2012

Bohatý program vyplnil celý deň. Skoro ráno sme navštívili výnimočnú soľňú baňu- Wieliczku. Z tisícov schodov sa motali hlavy. V hĺbke 130 m pod zemou bolo celkom normálne cítiť únavu. Prekvapivá sivá soľ bola pre nás novinkou. Z anglického komentára sme sa dozvedeli o histórii jaskyne, o tom, prečo jeden z trpaslíkov nemá bradu (vraj ten, kto pobozká jedného z trpaslíkov, čo pomáhajú baníkom, na bradu, nájde lásku svojho života. Trpaslík, ktorý bradu nemal, ju už vraj našiel). Najkrajším "úkazom" jaskynného dobrodružstva bola najkrajšia podzemná kaplnka „Chaple of the blessed king“ - s pôsobivou svetelnou prezentáciou. Ťažším momentom bola návšteva koncentračného tábora v Oswiecime.


11.december 2012

V doobedňajších hodinách bola naplánovaná „cesta okolo mesta“, návšteva gotického kostola i námestia. O 10:00 sa konala oficiálna návšteva všetkých zúčastnených členov Comenia u pána primátora mesta Zywiec. Po oficiálnom stretnutí sme navštívili hrad v parku. Večerný program bol plný prekvapenia a zábavy najmä pre žiakov. Poľskí žiaci prezentovali kultúrny program, zahrali hru Rómeo a Júlia v novom šate v anglickom jazyku, súťažilo sa, žiaci sa učili tancovať country tance. Večer sa zavŕšil diskotékou žiakov.


12.december 2012

Po príchode do gymnázia sa žiaci zúčastnili výtvarných workshopov – maľovanie na sklo s podrobnými inštrukciami pod vedením poľskej pani učiteľky. Prinesené výtvarné práce na tému „Ver či never“ boli vystavené a použité na výrobu spoločného školského kalendára na rok 2013/2014. V tento deň boli odprezentované prezentácie všetkých krajín v anglickom jazyku o svojej škole a činnostiach. V závere stretnutia udeľoval riaditeľ školy diplomy za účasť na programe Comenius.


13.december 2012

Najzaujímavejšou udalosťou dňa boli sane ťahané konským záprahom. Výlet do prírody bol zakončený grilovačkou s vynikajúcou atmosférou. V poobedňajších hodinách žiaci spolupracovali na založení spoločnej facebookovskej stránky. V tento deň sme sa rozlúčili s tureckou skupinou.


14.december 2012

Deň sa niesol v duchu smutného odchodu. Žiaci sa v rodinách cítili vynikajúco, dostali darčeky a prísľub ďalších návštev. Žiaci i učitelia spoločne s poľskou pani učiteľkou vyrábali kvety z krepového papiera a vianočné stromčeky z pistáciových škrupiniek.

Najbližšie dobrodružstvá žiakov čakajú v Českej republike...