Mimoškolská činnosť

Lego

Ukážky prác:
pdf lego-1.pdf

 

Za prírodnými krásami Kysúc

Deti spoznávajú rodné Kysuce prostredníctvom zážitkového vyučovania - exkurzií.

  1. Horné Kysuce I. (prameň rieky Kysuca,duby na Trojačke, 500- ročný brest, chránené lipy u Beloni)

  2. Horné Kysuce II. (ropný prameň v Korni, Klokočovské skálie)

 

Čítame a rozumieme

Naša škola sa počas šk . rokov 2019 -2021 zapojila do projektu Cestou-necestou za poznaním, ktorého cieľom je zvyšovanie matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti.

V rámci tohto projektu pod názvom Čítame a rozumieme sa žiaci 1., 2. a 3.ročníka prostredníctvom mimoškolských aktivít zdokonaľujú v jazykovej kultúre, vyjadrovacích schopnostiach a v čitateľskej gramotnosti. Formou krúžkov, ktoré sa uskutočňujú v priestoroch školy a  Kysuckej knižnice získavajú žiaci pútavým a netradičným spôsobom čitateľské návyky, vytvárajú si kladné literárne postoje a získavajú návyky chápať čítanie ako zdroj informácií alebo lietrárneho zážitku.


galérie:
pdf Čítame a rozumieme E.Novotná

pdf Čítame a rozumieme Mgr. V.Šušková

pdf Čítame a rozumieme Mgr. Z. Rebrošová

pdf Čítame a rozumieme T.Dejčíková

pdf Čítame a rozumieme.M.Cisariková

pdf Čítame a rozumieme.Šutiaková
 

Astronómia

INFORMÁCIA O KONANÍ VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT
pdf astronomia.pdf