Mimoškolská činnosť

Za prírodnými krásami Kysúc

Deti spoznávajú rodné Kysuce prostredníctvom zážitkového vyučovania - exkurzií.

  1. Horné Kysuce I. (prameň rieky Kysuca,duby na Trojačke, 500- ročný brest, chránené lipy u Beloni)

  2. Horné Kysuce II. (ropný prameň v Korni, Klokočovské skálie)