Mimoškolská činnosť

Lego

Ukážky prác:
pdf lego-1.pdf