Pedagogické kluby

Správy

Klub čitateľskej gramotnosti na ISCED 1


01


pdf Klub čitateľskej gramotnosti na ISCED 1.pdf


Správy o činnosti pedagogického klubu:


pdf sprava_ck_za_23.09.2019.pdf

pdf sprava_ck_za_24.10.2019.pdf

pdf sprava_ck_za_14.11.2019.pdf

pdf sprava_ck_za_12.12.2019.pdf

pdf sprava_pk_za_23.01.2020.pdf

pdf sprava_ck_za_24.09.2020.pdf

pdf sprava_ck_za_01.10.2020.pdf

pdf sprava_ck_za_09.10.2020.pdf

pdf sprava_ck_za_22.10.2020.pdf

pdf sprava_ck_za_19.11.2020.pdf

pdf sprava_ck_za_03.12.2020.pdf

pdf sprava_ck_za_11.02.2021.pdf

pdf sprava_ck_za_04.03.2021.pdf
Klub čitateľskej a prírodovednej gramotnosti v prírodovedných predmetoch


02


pdf  Klub čitateľskej a prírodovednej gramotnosti v prírodovedných predmetoch kcapgvpp.pdf  


Správy o činnosti pedagogického klubu:


pdf sprava_o_cinnosti_klubu-23.09.2019.pdf

pdf sprava_o_cinnosti_klubu-30.09.2019.pdf

pdf sprava_o_cinnosti_klubu-21.10.2019.pdf

pdf sprava_o_cinnosti_klubu-28.10.2019.pdf

pdf sprava_o_cinnosti_klubu-11.11.2019.pdf

pdf sprava_o_cinnosti_klubu-26.11.2019.pdf

pdf sprava_o_cinnosti_klubu-09.12.2019.pdf

pdf sprava_o_cinnosti_klubu-16.12.2019.pdf

pdf sprava_o_cinnosti_klubu-13.01.2020.pdf

pdf sprava_o_cinnosti_klubu-20.01.2020.pdf

pdf sprava_o_cinnosti_klubu-10.02.2020.pdf

pdf sprava_o_cinnosti_klubu-17.02.2020.pdf
pdf sprava_ck_za_08.06.2020.pdf

pdf sprava_ck_za_15.06.2020.pdf

pdf sprava_ck_za_02.09.2020.pdf

pdf sprava_ck_za_03.09.2020.pdf

pdf sprava_ck_za_08.09.2020.pdf

pdf sprava_ck_za_10.09.2020.pdf

pdf sprava_ck_za_14.09.2020.pdf

pdf sprava_ck_za_22.10.2020.pdf

pdf sprava_ck_za_26.10.2020.pdf

pdf sprava_ck_za_05.11.2020.pdf

pdf sprava_ck_za_19.11.2020.pdf

pdf sprava_ck_za_03.12.2020.pdf

pdf sprava_ck_za_10.12.2020.pdf

pdf sprava_ck_za_04.02.2021.pdf

pdf sprava_ck_za_25.02.2021.pdf