Erasmus+ 2018-2019

Učitelia Základnej školy Rázusova sa vzdelávali v zahraničí v rámci projektu Erasmus+

erasm1V rámci projektu Erasmus+ bol našej škole poskytnutý grant na realizáciu jednoročného projektu pod názvom „Vytváranie multikultúrneho a inkluzívneho vzdelávania v školskom prostredí“ 2018-1-SK01-KA101-046221.

Čítať celý článok...
 

Multikultúrny deň na ZŠ Rázusova

mkd

 

V rámci projektu Erasmus+ s názvom: „Creating Multicultural and Inclusive Environment“ 2018-1-SK01-KA101-046221 sme na našej škole realizovali multikultúrny deň. Naši žiaci z Ukrajiny, Vietnamu a Číny si pripravili workshopy, počas ktorých predstavili svoje rodné krajiny.

Čítať celý článok...
   

Beware of Endless Wealth; Art is Revising European Values!

2016-1-SK01-KA219-022538

t2t1

Európa je multikultúrny priestor bez hraníc, v ktorom žije mnoho národov  a národností. Každý je iný, všetci sme rôzni, preto sme hľadáme cesty, ako v mieri, úcte a ohľaduplnosti v tomto priestore navzájom spolunažívať. 

Čítať celý článok...
 

Erasmus+ projekt pre učiteľov: „Vytváranie multikultúrneho a inkluzívního školského prostredia“

inkl1Našej škole bol schválený grant vo výberovej procedúre  na rok 2018 v rámci projektu Erasmus+ pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy, Kľúčová akcia1  – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov  vo výške 7820 EUR na realizáciu projeku Erasmus+  s názvom  „Vytváranie multikultúrneho a inkluzívního školského prostredia“ pod číslom                 

       „2018-1-SK01-KA101-046221“

Realizácia projektu počíta s posilněním profilu učitelského povolania, podporí učiteľov při práci s rôznorodými skupinami žiakov v triede, pri inovatívnych aj inkluzívnych postupech pri výučbe. Mobility učiteľov sa uskutočnia v gréckom meste Kalamata prostredníctvom gréckeho vzdelávacieho centra Areadne. Daných mobilít sa  v mesiacoch november-február zúčastnia PaedDr.S. Gonek, Mgr.P. Zubka, Mgr. Z. Masárová a koordinátor projektu

Mgr. V. Prengelová.