Erasmus+ 2018-2019

Multikultúrny deň na ZŠ Rázusova

mkd

 

V rámci projektu Erasmus+ s názvom: „Creating Multicultural and Inclusive Environment“ 2018-1-SK01-KA101-046221 sme na našej škole realizovali multikultúrny deň. Naši žiaci z Ukrajiny, Vietnamu a Číny si pripravili workshopy, počas ktorých predstavili svoje rodné krajiny.

Účastníci workshopov sa tak učili písať čínske číslice, spievali  ukrajinskú ľudovú pieseň, degustovali tradičnú vietnamskú kuchyňu,  ale mali aj možnosť nahliadnuť do čínskeho šlabikára, zoznámiť sa s čínskou a ukrajinskou menou a klásť zvedavé otázky súvisiace so životom detí i dospelých v týchto krajinách. Naši "hostitelia" reprezentovali svoju krajinu v tradičnom odeve. Počas multikultúrneho dopoludnia  sme sa dozvedeli  veľa zaujímavostí  o kultúre, zvykoch, živote v rodine  i  vzdelávaní v Ukrajine, v Číne a vo Vietname. Navzájom sme sa učili a poznávali to, čo máme spoločné a čím sa odlišujeme. Hľadali sme cestu, kedy sa ľudia navzájom spoznávajú, obohacujú a na základe tohto poznania dokážu spolupracovať a spolunažívať v mieri a porozumení.  Multikultúrneho dňa sa zúčastnili nielen žiaci našej školy, ale aj rodičia žiakov. Náš život sa tak obohatil o ďalšie zážitky, ktoré prispejú nielen  k rozvoju vzťahov medzi žiakmi, ale aj k pochopeniu zložitosti nášho sveta.

 

Koordinár projektu: Mgr. Vlasta Prengelová

 

 

#Multikultúra   #Multicultularity    #Erasmus+    #zsrazusova   #projetkyzsrazusova