Elektronizácia vzdelávacieho systému

Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

Národný projekt „Projekt E – elektronické testovanie“. Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania.

Trvanie projektu: od 25.06.2013 do 30.11.2015

Osoba zodpovedná za projekt: PaedDr. Slavomír Gonek, Ing. Ján Czán

 

 

alt

 

V rámci projektu sme dostali 10 počítačových zostáv a bola vytvorená nová počítačová učebňa.