Inklúzia

Inkluzívne a demokratické školské prostredie pre všetkých

inlk-logo

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk otvoril v Šamoríne Slovenskú a českú regionálnu akadémiu, na ktorej sa  od 2.- 6. novembra 2016 zúčastnili riaditeľka školy: Mgr. Zdenka Maslíková, výchovná poradkyňa Mgr. Jana Koperová, Mgr. Vlasta Prengelová a Mgr. Katarína Buchová.

Cieľom  vzdelávacieho programu je posilniť kompetencie pedagogických pracovníkov pôsobiacich vo výchovno-vzdelávacom procese v školách v oblasti implementácie a podpory vzdelávania k demokratickému občianstvu a ľudským právam.

Projekt Slovenská a česká regionálna akadémia – Inkluzívne a demokratické školské prostredie pre všetkých bol finančne podporovaný v ramci bilaterálneho fondu na národnej úrovni z grantov z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska. Konkrétne išlo  o granty EHP a Nórska – “Spoluprácou k spoločným hodnotám“.

V rámci projektu vyučujúce podnikli množstvo aktivít v triedach, na škole, ktoré podporujú rozvoj inkluzívního školstva na na ZŠ Rázusova.

Obdobie trvania projektu: 1. október 2016 – 30. jún 2017 

 

1

 

Slovenská a česká regionálna akadémia: Inkluzívne školské prostredie pre všetkých. Rôznorodosť – Uznanie – Rovnosť

The Slovak and Czech Regional Academy: Inclusive School Environments for All. Diversity – Recognition – Equality

 

2

 

Štátny pedagogický ústav je hlavným organizátorom Slovenskej a českej regionálnej akadémie s názvom Inkluzívne školské prostredie pre všetkých. Rôznorodosť – Uznanie – Rovnosť (Regionálna akadémia). Regionálna akadémia je zameraná na podporu demokratickej a inkluzívnej školskej klímy v Slovenskej a Českej republike a je určená pre základné školy a gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom. Program vzdelávania je pripravený Európskym Wergeland Centrom – organizáciou Rady Európy – podľa modulu letných škôl, ktorý vychádza z materiálov Rady Európy a je realizovaný medzinárodnými tímom facilitátorov. Cieľom vzdelávania je príprava a následná implementácia školských projektov za spolupráce školských tímov a facilitátorov.

Slovenská a česká regionálna akadémia: Inkluzívne školské prostredie pre všetkých. Rôznorodosť – Uznanie – Rovnosť  je podporená v rámci bilaterálneho fondu na národnej úrovni v rámci grantov z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska (Granty EHP a Nórska 2009 – 2014 v Slovenskej republike).