Národný projekt - "Dielne"

Národný projekt - Podpora polytechnickej výchovy na základných školách

pv1

Národný projekt - „Podpora polytechnickej výchovy na základných školách“ na podporu profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami.“
"Európsky sociálny fond pomáha rozvíjať zamestnanosť podporovaním zamestnateľnosti, obchodného ducha, rovnakých príležitostí a investovaním do ľudských zdrojov".

Projekt sa sústredí na vysoko aktuálne potreby vedomostnej spoločnosti, ako je príprava žiaka ZŠ na vykonávanie kvalifikovanej práce v hospodárstve v odboroch, ktoré trh vyžaduje a kde žiak nájde svoje uplatnenie. V projekte sa využijú inovatívne formy a metódy výučby ako pripraviť žiakov ZŠ na rozhodnutie o budúcom štúdiu či kariére. Cieľom národného projektu, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov ESF, je odborné vzdelávanie na základných školách a príprava prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a prácu s talentami.


 

Odkaz na stránku projektu:

www.pvodborne.sk


pv2