Rázuska TV

Návšteva regionálnej TV

t-navsteva

Ako vôbec vyzerajú  TV štúdiá? Čo sa tam nachádza? Kto tam pracuje?

Aj na tieto otázky sme hľadali odpoveď v regionálnej televízii. Tu sme sa stretli s jej zamestnancom, Mgr. J. Mozoľom, ktorý nám dovolil nahliadnuť „pod pokrievku“ TV spravodajstva.

Hoci sa naša regionálna TV ani zďaleka nedá porovnať s komerčnými televíziami, získali sme základné informácie o práci v televízii.