Rázuska TV

Ako sa tvorí televízna relácia

t-ako-sa-tvori

Odkiaľ získať informácie o tom, ako tvoriť TV reláciu? Predsa od odborníka!

Preto sme k nám pozvali  Mgr. J. Mozoľa, pracovníka regionálnej TV, ktorý nám ukázal základné kroky pri tvorbe TV relácie.