Erasmus+ 2016-2018

Prvé nadnárodné stretnutie PROJEKTU Erasmus+ v Turecku

erasm1V dňoch 15.-18. novembra 2016 sa konalo v Akhisare (Turecko) prvé nadnárodné stretnutie koordinátorov projektu Erasmus+: „Beware of Endless Wealth, Art is Revising European Values“, 2016-1-SK01-KA219-022538. Riaditeľov a koordinátorov projektu s nadšením privítalo vedenie mesta a školy Ülkü Ortaokulu .

Zástupcovia krajín z Turecka, Slovenska, Litvy, Španielska a Rumunska diskutovali o programe a vzájomnej výmene žiakov medzi krajinami v priebehu rokov 2016-2018. Projekt zameraný na rozvíjanie morálnych hodnôt prostredníctvom umenia je rozdelený na 5 častí – stretnutí. Každá časť zahŕňa jeden druh umenia spojený s morálnou hodnotou.

Slovensko: sochárstvo/priateľstvo. Španielsko: dráma/spravodlivosť. Litva: hudba/empatia. Rumunsko: tanec/tolerancia. Turecko: maľba/rešpekt.

Zástupcovia krajín sa dohodli na vzájomných výmenách žiakov - mobilitách. Našu školu bude zastupovať 16 žiakov vo veku 12-14 rokov. Každej mobility sa zúčastnia 4 žiaci z každej krajiny. Žiaci budú ubytovaní v rodinách projektových partnerov. Prvá mobilita (6 žiakov) sa uskutoční na Slovensku v dňoch 13. -19. marca 2017.

Koordinátor projektu: V. Prengelová