Erasmus+ 2016-2018

Druhá mobilita žiakov ZŠ Rázusova Čadca

e-spanV dňoch 14.- 20. mája 2017 sa skupina šiestich žiakov a troch vyučujúcich zúčastnila druhej mobility v rámci projektu Erasmus+ 2016-1-SK01-KA219-022538_1 “Beware of Endless Wealth; Art is Revising European Values!”

 

Hostiteľskou krajinou bolo Španielsko, škola Institut Fonts del Glorieta v historickom meste Alcover. Cieľom druhej mobility bolo rozvíjať empatiu prostredníctvom hudby.

 

Žiaci, ktorí sa zúčastnili mobility, boli ubytovaní v španielskych rodinách, kde rozvíjali komunikačné zručnosti v anglickom jazyku a spoznávali zvyky španielskych rodín.

 

Španielski hostitelia pripravili bohatý program. V prvý deň nás privítal riaditeľ školy a prezreli sme si interiér školy. Na svojej pôde nás privítal aj primátor mesta. Žiaci pre nás pripravili prehliadku historického centra. V múzeu sme vyrábali odliatok - fosíliu. Deň sme ukončili vychádzkou do prírody a nácvikom tradičného katalánskeho tanca.

 

Program bol pestrý aj v ďalšie dni: nácvik spoločnej piesne, prezentácie tradičnej i modernej hudby účastníckych krajín, návšteva rybárskeho mesta i domova sociálnych služieb v Tarragone, ochutnávka tradičnej katalánskej kuchyne. Jedným z najväčších zážitkov pre žiakov bola návšteva Barcelony – futbalového štadiónu Nou Camp, Paláca hudby i baziliky Sagrada Familia.

 

Vyvrcholením celého pobytu bola návšteva parku PORT AVENTURA, ktorý bol spojením kultúry, prírodných krás i zábavy.

Program bol prepojený s aktivitami, ktoré slúžili na dosiahnutie cieľa druhej mobility, a to rozvoj a posilnenie empatie prostredníctvom hudobného umenia.

 

Mobilita (výmenný pobyt) bola veľkým prínosom nielen pre žiakov, ale aj pre učiteľov a školu, ktorá získala ďalšie skúsenosti v oblasti vzdelávania i medzinárodnej projektovej spolupráce.

Projektový tím Erasmus+