Projekty

Cezhraničného projektu „Spoznajme sa navzájom“ sa zúčastnili deti z českých a slovenských škôl

t-ostravaDeti z ostravských základných škôl Gen. Píky a Zelená privítali v týždni od 30. septembra do 4. októbra svoj náprotivok z Čadce. Boli to žiaci základných škôl Jána Amosa Komenského a Rázusova. Spoločného stretnutia sa zúčastnilo celkom 80 žiakov a je nutné dodať, že ostravskí organizátori pripravili kolegom z Čadce bohatý program.

Čítať celý článok...
   

základné informácie

eu-loga


Názov projektu : Cestou - necestou za poznaním

Kód projektu v ITMS2014+ : 312011S699

Doba realizácie projektu: 08.2019 do 07.2021

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Základná škola bude realizovať projekt s názvom Cestou - necestou za poznaním zameraný na rozvoj čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti prostredníctvom hlavných aktivít projektu:

Čítať celý článok...
 

Wellbeing for successful school

t-ouluNaša škola získala finančný grant na 9 mobilít pracovníkov v oblasti vzdelávania dospelých z Erasmus+ fondov EÚ. Projekt s názvom „Kvalita života pre úspešnú školu“ bol schválený na obdobie 12 mesiacov, od 1.6.2019 do 31.5.2020.

Čítať celý článok...
 


Stránka 2 z 5