Školský klub detí

Auú Bolí to

au   Pekné aprílové popoludnie sme si pripravili i v spolupráci s vedúcou zdravotného krúžku na škole, p. učiteľkou Helešovou.

   Deti z tohto krúžku názorne predviedli ošetrenie drobných detských úrazov. Zároveň nás poučili ako privolať pomoc pri zdravotných ťažkostiach a ako sa zachovať v prípade úrazu.