Školský klub detí

Palarikova Rakova

pa-rak-tpalarik24. apríla 2012 veselý sprievod divadelníkov mestom nás zaviedol na Palárikovu ulicu k fontáne, kde sme si pozreli Divadielko v kufri – Janko Hraško a Klauniáda. Veselé a humorné vystúpenie sme odmenili potleskom.