Školský klub detí

Praktikantky

t-prakt

V školskom roku 2011/2012 absolvovali študentky PaSA Čadca pedagogickú prax v 2. a 3. odd. ŠKD u p. vychovávateliek  Jelenčiakovej a Malikovej, ktorú v máji úspešne ukončili praktickou maturitnou skúškou.