Školský klub detí

MDD 2012

t-mddŠťastné, usmiate, veselé deti:
súťažia , spievajú, kreslia a tancujú,
svoj sviatok MDD tak v ŠKD oslavujú ...