Školský klub detí

Čítajme si ................... 2012

t-cit-mar     31. Mája 2012 sme sa i my zo ŠKD zapojili do podujatia: Najpočetnejší detský čitateľský maratón - pri fontáne v Čadci. Deti sa striedali v nepretržitom čítaní detskej knihy a tak sa pokúsili o nový slovenský rekord.