Školský klub detí

Milí kamaráti,

prázdniny sa skončili
a tak sme sa do školy vrátili.
Niektorí sa tešili,
iní by radšej ešte leňošili.
chl
A opäť i v školskom klube,
veselo nám veru bude.
No tak milí klubkáči,
veľa toho máme v školskom klube na práci.
lienka
Oddych, relax, šantenie,
ale i tvorivé umenie.
Športom k zdraviu,
spevom, tancom k radosti,
potom hravou formou upevniť
si svoje vedomosti a čitateľské zručnosti.
zv
Tak sa občas kuknite,
ako sa nám darilo
a čo nás robiť tešilo.