Školský klub detí

Záložka do knihy spája slovenské školy

zalCeloslovenský projekt: Záložka do knihy spája slovenské školy.

Usilovne a tvorivo sme vyrábali záložky pre našich kamarátov na ZŠ v Trnave a tak sme sa stali nezvyčajnými poslami priateľstva a dobrosrdečnosti.