Školský klub detí

Jesenný futbalový turnaj

futbalChlapci zo štvrtého a siedmeho vých. oddelenia si zmerali svoje futbalové schopnosti v jedno jesenné popoludnie za búrlivého fandenia svojich fanúšičiek – spolužiačok.
V tomto zápase zvíťazili chlapci zo štvrtého výchovného oddelenia.