Školský klub detí

Aktivity v 3.oddelení

aktivA takto  trávia čas deti v ŠKD. Rozmanité aktivity s deťmi 1. a 2. ročníka pod vedením vychovávateľky J. Malíkovej