Školský klub detí

Valentín

valDeň Svätého Valentína, lásky čas on pripomína.

Preto Ti jej prajem mnoho, vykroč dnes len šťastnou nohou.

Srdiečko maj otvorené, pre cit lásky je stvorené.

Lásku daruj každý deň, možno splníš iným sen.

 

Aj tento rok sa na našej škole oslavoval sviatok sv. Valentína, ako prejav lásky a priateľstva .Deti v ŠKD si vyrábali rôzne "valentínky" (vlastnoručne vyrobené pozdravy, želania a odkazy), ktoré si vymieňali prostredníctvom "Valentínskej pošty".  Takúto milú poštu dostali od svojich žiakov aj  učiteľky a vychovávateľky, čo nesmierne zahreje pri srdiečku.

Okrem toho si v tomto duchu vyzdobili aj priestory chodieb.

 

1

 

2

 

3

 

4