Školský klub detí

Jarné aktivity

204

Oslavujeme príchod jari vychádzkami, pestrými aktivitami, ktorých „výsledkami“ zdobíme priestory školy.