Školský klub detí

Zmyslove hry

02

Zmyslové hry v triede zamerané na empatiu, spolupatričnosť, vytvorenie príjemnej atmosféry v skupine.