Školský klub detí

Únava?!

03

 

 

Zmyslové hry zamerané na odbúranie únavy a spríjemnenie atmosféry v skupine.