Školský klub detí

Čitko v školskom klube detí!

citam

 

Deti zo štvrtého výchovného oddelenia reagovali na výzvu vydavateľstva Slovart : Čítaj knihy z nášho vydavateľstva, nakresli a napíš o svojej obľúbenej knižnej postave!

V našej školskej knižnici sme si vyhľadali knihy z tohto vydavateľstva a počas oddychových a esteticko - výchovných činnosti čítali, kreslili a písali o knižnom hrdinovi.

Práce pani vychovávateľka poslala do vydavateľstva Slovart v Bratislave a o mesiac nás čakalo prekvapenie. Do školy prišiel balík pre deti zo školského klubu a v ňom nové knihy na čítanie , záložky a diplomy ako ocenenie pre naše práce.

I takouto formou motivujeme deti v školskom klube k čítaniu kníh a tak prispievame k rozvoju čitateľskej gramotnosti našich detí.

 

1

 

2