Školský klub detí

Perníky

pern

 

Pred Vianocami si deti zo školského klubu popoludnie spríjemnili pečením a zdobením výborných perníkov.