Školský klub detí

Súťaž s Pipi Dlhou Pančuchou

pipi

 

 

 

Deti zo siedmeho oddelenia sa zapojili do školskej súťaže s Pipi Dlhou Pančuchou.

V rámci oddychovej činnosti sme si čítali príbehy Pipi Dlhej pančuchy. Zisťovali sme jej celé meno a všetky zaujímavosti o Pipi Dlhej pančuche. Deti vypracovali otázky zo súťaže a čoskoro dostali ceny krásne knižky a školské pomôcky.

 

1

 

2