Školský klub detí

MDD

2017-mdd

 

 

Svoj sviatok  MDD deti v školskom klube oslávili súťažami. Ako odmenu dostali zaslúženú zmrzlinu.