Školský klub detí

Sviatočný čas

04


POOBEDIE V ŠKD

Najskôr sa pohráme,

 

 

 

 

 

01    02

 

...niečo si vytvoríme,

 

03    04

 

 ...ideme si pobehať,

 

05   06

 

...nezabudneme ani na učenie,

 

07   08

 

...a je čas ísť domov.

 

 

TEŠÍME SA NA MIKULÁŠA

 

 

PRÁCE Z ŠKD NA VIANOČNÝ BAZÁR

 

 

DETI A VIANOCE

 

Ako každoročne, aj tento rok sa deti z nášho školského klubu zapojili do tejto výtvarnej súťaže a svoje kresbičky majú vystavené v Dome kultúry.