Základná škola v Čadci na Rázusovej ulici je sídliskovou školou pavilónového typu.
Škola je umiestnená takmer v centre mesta, dobre dostupná, nachádzajúca sa medzi sídliskami.
Ako plnoorganizovaná škola výchovno-vyučovací proces zabezpečuje od roku 1967.

zs-letecky

 

 

Po kliknutí na obrázok uvidíte letecké zábery školy.

 

 

  Objekt školy, ktorý prešiel v šk.r. 2009/2010 rekonštrukciou a modernizáciou pozostáva zo siedmich pavilónov, telocvične. Priaznivé prostredie pre športovanie detí vytvára  športový areál, kde sa nachádza: futbalové, basketbalové, antukové volejbalové ihrisko, bežecká dráha, beachvolejbalové ihrisko a novovybudovaná lezecká stena. Pre najmenších slúži detské ihrisko.

 

thumb_hlpavilon telocvičňa terapeutickamiestnost trieda

 

viac informácii o škole

2 % z dane pre Rodičovské združenie pri ZŠ

2p


 Vážení rodičia a priatelia školy,

 

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!


Čítať celý článok...
 

Užitočné odkazy

jedalny_listok   facebook_skoly    zvonenie    edupage    bez_kriedy    alf_test_ziakov    alf_video_navody        o_skole    alf_test_ucitel    virtualna_kniznica    skolsky_email   

 

 

Čítať celý článok...
 

Usmernenia - Koronavírus

30.04.2021
Od pondelka 03.05.2021 na základe Vyhlášky č. 197 Úradu verejného zdravotníctva SR a informácií zverejnených na stránke Ministerstva školstva sa nemusia testovať ani žiaci 2. stupňa ZŠ na ochorenie COVID 19 (okrem tých žiakov 9. ročníka, ktorí potrebujú negatívny test na prijímacie pohovory na stredné školy) a tiež platí výnimka zo zákazu vychádzania do školy bez potreby preukazovania sa negatívnym testom na ochorenie Covid-19 aj pre sprevádzajúcu osobu. Pri návšteve a vstupe do školy sa teda žiaci nebudú musieť preukazovať negatívnym testom či už svojim alebo svojho zákonného zástupcu. Naďalej platia opatrenia RÚVZ – povinné nosenie rúška, dezinfekcia rúk pri nástupe do školy, dodržiavať rozostupy.
Upozorňujeme, že každý vstup cudzej osoby (platí to aj pre zákonného zástupcu žiaka) do interiéru školy musí byť vopred telefonicky oznámený na riaditeľstvo školy, takáto osoba musí mať platný negatívny test na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 dní.
Žiaci 5. až 7. ročníka, ktorí nastúpia do školy od 03.05.2021 prinesú "Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti". Toto vyhlásenie musí byť podpísané zákonným zástupcom. Vyhlásenie si môžete stiahnuť tu: docx Vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka o bezinfekčnosti
Vyhlásenie je možné poslať aj elektronicky cez Edupage – v úvode si zvolíte položku „Žiadosti/Vyhlásenia“ – cez počítač zvolíte tlačidlo +, v mobilnom telefóne zvolíte tlačidlo „Pridať žiadosť/vyhlásenie“ a vyberiete Vyhlásenie o bezinfekčnosti – (8).
Pre všetkých žiakov našej školy platí, že pri každom prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá uvedené vyhlásenie.

22.04.2021
Od 26.04.2021 žiaci 5. až 7. ročníka budú naďalej pokračovať v dištančnom vzdelávaní z domu, keďže podľa kovid automatu je okres Čadca zaradený medzi bordové okresy. Prezenčného vyučovania v škole sa zúčastňujú žiaci 1. stupňa ZŠ a žiaci koncových ročníkoch - 8. a 9. ročník - naďalej platí, že v pondelok 26.04.2021 sa pri nástupe žiaci 8. a 9. ročníka musia preukázať platným negatívnym antigénovým testom nie starším ako 7 dní a čestným vyhlásením zákonného zástupcu žiaka o bezinfekčnosti. Tí žiaci, ktorí sa v piatok 23.04.2021 zúčastnia kloktacieho testu v škole sa preukážu negatívnym výsledkom kloktacieho testu, ktorý príde na mailovú adresu a telefónne číslo ich rodičov a tiež čestným vyhlásením zákonného zástupcu žiaka. O ďalších zmenách Vás budeme včas informovať.

16.04.2021

Zmena povinnosti nosiť respirátor v škole

Na základe Vyhlášky ÚVZ SR č. 175 z 15. apríla 2021 sa povinnosť nosiť respirátor v interiéri môže nahradiť iným prekrytím dýchacích ciest: rúškom, šálom alebo šatkou v prípade:

  • žiakov v škole alebo školskom zariadení
  • pedagogických zamestnancov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu

Zmena platí od pondelka 19. apríla 2021. Žiaci 8. a 9. ročníka pri nástupe na prezenčné vyučovanie teda nemusia mať na vyučovaní respirátor, stačí, ak budú mať rúško.

Vyhlášku si môžete stiahnuť tu: pdf Vyhláška ÚVZ SR č. 175 z 15. apríla 2021


13.04.2021

Od 19.04.2021 žiaci 8. a 9. ročníka nastupujú na prezenčné vyučovanie. Pri nástupe sa preukážu platným negatívnym antigénovým testom nie starším ako 7 dní a čestným vyhlásením zákonného zástupcu žiaka o bezinfekčnosti (tlačivo si môžete stiahnuť na konci textu, alebo ho môžete odoslať elektronicky prostredníctvom EDUPAGE). Možnosť antigénového testovania bude aj v škole 17.04.2021 v čase od 8.00 do 17.30 v telocvični.
V ďalšom týždni sa žiaci môžu dať otestovať na základe prejaveného záujmu kloktaním v škole.
V prípade, že žiak nenastúpi na vyučovanie, zákonný zástupca môže žiaka ospravedlniť najviac na 5 vyučovacích po sebe idúcich dní. Pri dlhšej neprítomnosti treba lekárske potvrdenie. Škola nebude zabezpečovať aj dištančné vyučovanie. Úlohy si zabezpečuje žiak tak ako pri chorobe. Pri dlhšej absencii a nedostatku podkladov ku klasifikácii môže byť žiak skúšaný komisionálne na konci školského roka.
Od 19.04.2021 bude upravený rozvrh hodín na základe usmernenie ministra školstva.
Po nástupe prvé dva týždne bude prebiehať adaptačné obdobie bez skúšania, písomných prác a testov.

Dokument na stiahnutie: docx Čestné vyhlásenie.docx


Čítať celý článok...