Šatňové skrinky

        Tak ako väčšina moderných škôl, aj my investujeme nielen do skvalitnenia výchovno – vzdelávacieho procesu, ale aj do zlepšenia prostredia, v ktorom trávime čas spolu so žiakmi. Po niekoľkých mesiacoch  sa mohla splniť ďalšia z požiadaviek žiackeho parlamentu – zabezpečenie šatňových skriniek pre žiakov. Chodby pri triedach zútulnili šatňové skrinky, ktoré žiakom 5. – 9.ročníka slúžia na odkladanie obuvi a oblečenia. Všetky skrinky majú špeciálne zámky. Kľúčikmi od každej z nich disponujú žiaci, ktorí boli informovaní o tom, že  za stratu kľúča sú povinní uhradiť 5 €  a v prípade  úmyselného poškodenia skrinky sú zákonní zástupcovia povinní uhradiť výmenu alebo opravu v plnom rozsahu. Pre prípad potreby je centrálny kľúčik na odomknutie všetkých skriniek u p. riaditeľky.

 

satne

 

Program „ Školské ovocie“

ovocieNaša škola sa zapojila do „programu školské ovocie“, na realizáciu ktorého sú poskytnuté finančné prostriedky Európskej únie a štátneho rozpočtu. Realizácia tohto projektu bude prebiehať v priebehu celého školského roka 2013/2014 v spolupráci s dodávateľom ovocia a zeleniny firmou „Milan Delinčák - Bukov veľkoobchod ovocie zelenina“.

Čítať celý článok...
 

„ BEZPEČNÁ INTELIGENTNÁ ŠKOLA“

- grantový program pre ZŠ, Rázusova ulica, Čadca.

 

Základná škola, Rázusova ulica  v školskom roku 2012/2013 v rámci rozšírenia služieb rodičom a zamestnancom školy, zefektívnenia objednávania a výdaja stravy  prešla na nový informačný systém evidencie stravníkov v školskej jedálni formou čípových kariet.

Rodičom a zmestnancom školy umožní prehľad o odobranej strave, odhlasovanie a prihlasovanie stravy cez internet, prehľad platieb ako aj aktuálny jedálny lístok.

V rámci podporného grantového programu“ BEZPEČNÁ INTELIGENTNÁ ŠKOLA“ sme získali  grant vo výške 2 040,- EUR a občianske združenie pri ZŠ Rázusova žiakom prispelo sumou 2 300,- EUR na zakúpenie čípových kariet. 

     


Stránka 1 z 2