Základná škola
Rázusova č. 2260
022 01 Čadca

Tel. 0414334165 – ZŠ
Tel./Fax 0414334166 - ZŠ

email: skola@zsrazusova.sk

 

IČO: 37812238
DIČ: 2021666097

 

Školská jedáleň:

Tel. : 041/ 433 56 90   
Mob: 0911 506 171

Email: jedalen.zsrazusova@gmail.com

Školský klub detí

Záložka spája školy

t-2019-zal

 

Aj tento rok sa deti z ŠKD zapojili do školskej akcie pod názvom   

“ záložka spája školy“ a vyrobili pre svojich kamarátov pekné záložky do kníh.