Ekologicky aktívna, cezhraničná cyklistika

Úvod

obr

Základná škola Čadca realizuje pilotný program medzinárodnej výmeny mládeže medzi Poľskom a Slovenskom v rámci:
Medzinárodného vyšehradského fondu V4 Generation Mobility Mini - Grand. Na projekt číslo 12210068 "Ekologicky aktívna, cezhraničná cyklistika" bol udelený grant vo výške 10 000 eur.
Cieľom projektu je: propagácia športovo aktívneho životného štýlu, budovanie odolnosti, rozvoj povedomia o ekologickej biodiverzite, spoznávanie
topografie a charakteristík prírodných zdrojov v cezhraničnej oblasti Poľska a Slovenska, rozvoj jazykových a komunikačných zručností v medzinárodnom
prostredí.
Študenti zo ZSAiO a ich kolegovia zo Zakladnej školy v Čadci spoločne sledujú svoje ciele účasťou na: mobilite, cyklistike, cezhraničnej cyklistike, workshopoch a prednáškach o biodiverzite, zdravej výžive a neformálnych aktivačných metódach, ako sú Artzine/Mail Art, Stencil Graffiti, Photovoice.
1. etapa sa uskutočnila na jeseň a jej výsledkom bola environmentálna výstava v CEE Arka v Żywiec.
2. etapa sa konala na Slovensku. Účastníci sa zúčastnili integračného stretnutia v škole, cyklovýletov na cyklotrase,  prednášky o biodiverzite a praktických aktivít s ubytovaním.

Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących, Żywiec, Poland

Základná Škola, Čadca, Slovensko

 

pl-logo        sk-logo

 

visegrad

https://www.visegradfund.org/about-us/the-fund