Ukončené projekty

2008-2010 - Moderne_vzdelavanie pdf 2008-2010-moderne_vzdelavanie.pdf

 

2008-2010 - Comenius „Recyklovanie pre budúcnosť“ pdf 2008-2010-comenius.pdf

 

2009-2011 - III. Eurokurzy lyžovania a snowboardingu v Moravskoslezských a Kysuckých Beskydách pdf 2009-eurokurzy_lyzovania.pdf

 

2012-2014 - Comenius „Ver či never“ pdf 2012-2014-comenius.pdf


2013 - Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva – DIGIŠKOLA pdf 2013-digiskola.pdf

2013-2015 - Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí pdf 2013-2015-komplexny_poradensky_system_prevencie.pdf

2013-2015 - Národný projekt „Projekt E – elektronické testovanie“ pdf 2013-2015-projekt elektronicke_testovanie.pdf

 

2014 - Aktivizujúce metódy vo výchove pdf 2014-aktivizujuce_metody_vo_vychove.pdf

 

2014 - e-Twinning pdf 2014-e-twinning.pdf


2016-2018 - Erasmus+ „Zlepšenie motivácie a kvalita vo vyučovaní anglického jazyka“ pdf 2016-2018-erasmus.pdf

2018-2019 - Erasmus+ „Vytváranie multikultúrneho a inkluzívního školského prostredia“ pdf 2018-2019-erasmus.pdf

 

2019 - Projekt „Spoznajme sa navzájom“ pdf 2019-spoznajme_sa_navzajom.pdf